Instytut Chemii Bioorganicznej PAN wspiera naukowców z Ukrainy

Polska Akademia Nauk i Narodowa Akademia Nauk USA wspólnie wybrały 18 ukraińskich zespołów badawczych z różnych dyscyplin naukowych, które otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do ok. 200 tys. USD rocznie przez okres do trzech lat.

Celem finansowania jest zapewnienie wybitnym ukraińskim naukowcom stabilnych warunków do prowadzenia badań, które w przyszłości pomogą w odbudowie nauki na Ukrainie. Spośród 174 zgłoszeń wybrano 18 projektów z różnych dyscyplin naukowych, takich jak: astronomia, nauki o środowisku, matematyka, psychologia, nauki o materiałach i inżynieria, rolnictwo, nauki biomedyczne, fizyka i chemia. Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce 29 czerwca br. w Pałacu Staszica w Warszawie. Na liście zwycięzców znalazł się dr Volodymyr Cherkas, który w naszym Instytucie (Pracownia Testów i Obrazowania Molekularnego, ICHB PAN) realizuje projekt pt. “Nanoscale Hippocalcin Signaling in Long-Term Depression in Norm and Primary Dystonia”.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie internetowej PAN: https://pan.pl/blog/osiemnascie-ukrainskich-projektow-badawczych-wybrano-do-dlugoterminowego-finansowania-przez-polska-akademie-nauk-i-narodowa-akademie-nauk-usa/

Skip to content