Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN zamierza uruchomić nowe zakłady naukowe w obszarze (1) mikrobiologii strukturalnej, (2) bioinformatyki. W związku z tym poszukiwani są kandydaci na stanowiska kierowników. Ogłoszenia konkursowe znajdują się w zakładce "Kariera w ICHB PAN". Nabór zgłoszeń trwa do 17 stycznia 2021 r.

 Konkursy na nowe zakłady naukowe

19 listopada 2020