Laureatka Stypendium Biżana Szaropowa odbędzie staż w ICHB PAN

W dniu 5 stycznia 2024 r. przyznano po raz pierwszy Stypendium im. Biżana Szaropowa, upamiętniające młodego ukraińskiego naukowca i żołnierza Biżana Szaropowa, poległego na wojnie w Ukrainie. Celem programu jest wsparcie mobilności ukraińskich doktorantów w dziedzinie biologii poprzez ufundowanie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Laureatką edycji 2023-2024 została Viktoria Plygun, doktorantka na Wydziale Biologii Akademii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Kijowsko-Mohylańska” (NaUKMA) w Kijowie,  która odbędzie trzymiesięczny staż badawczy w Zakładzie Genomiki Roślin ICHB PAN.

Link: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=122123812334059098&id=61551772949575&ref=embed_post

Skip to content