Mgr Magdalena Dąbrowska laureatką nagrody L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki

Decyzją Jury programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki, mgr Magdalena Dąbrowska znalazła się w gronie tegorocznych laureatek, otrzymując stypendium doktoranckie. Oznacza to, że projekt naszej doktorantki, dotyczący wykorzystania narzędzi do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych (poliQ), został oceniony jako jeden z najlepszych przez zewnętrzne grono eksperckie.

Program od dwóch dekad wspiera utalentowane kobiety poprzez przyznawanie stypendiów oraz promowanie ich osiągnięć w dziedzinie nauk o życiu. Celem programu jest również zachęcanie badaczek do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki oraz udzielenie wsparcia finansowego. W Polsce program jest prowadzony od 2001 roku. Jego organizatorami są: L’Oréal Polska wraz z Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki, a od 2016 roku także Polska Akademia Nauk. Roczne stypendia przyznawane są sześciu kobietom nauki: 3 habilitantkom, 2 doktorantkom i 1 magistrantce.

Mgr Magdalena Dąbrowska przygotowuje swój doktorat w Zakładzie Inżynierii Genomowej pod kierunkiem dr hab. Marty Olejniczak. W swoich badaniach posługuje się technologią CRISPR-Cas w celu dostosowania długości sekwencji powtórzeń CAG w komórkach pozyskanych od pacjentów cierpiących na choroby poliQ. System CRISPR-Cas9, to molekularne nożyczki, które wykonują cięcia w określonym miejscu w genomie. Dzięki temu ta metoda jest stosowana m.in. w tworzeniu nowych modeli komórkowych i zwierzęcych czy w terapii chorób genetycznych.

Skip to content