Ministerstwo Edukacji i Nauki

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ

0043/DIA/2020/49

Badanie początkowych ścieżek patogenezy DRPLA w modelu ludzkich prekursorów neuronalnych

Bartosz Nowak

18.11.2020

17.11.2022

Diamentowy Grant

DIR/WK/2018/06

European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium

Marek Figlerowicz

24.10.2018

31.05.2023

EU-OPENSCREEN ERIC

IP2012 049272

Aspekty strukturalne procesu dimeryzacji eukariotycznego retrotranspozonu Ty1

Katarzyna  Purzycka

01.07.2013

30.12.2015

Iuventus Plus

IP2012 045072

W poszukiwaniu skutecznej terapii dystrofii miotonicznej typu 1. Analiza krystalograficzna kompleksów powtórzeń CUG z potencjalnymi lekami

Agnieszka Ludmiła Kiliszek

25.06.2013

29.01.2016

Iuventus Plus

IP2012 032472

Chemicznie modyfikowane oligonukleotydy jako potencjalne terapeutyki dla chorób poliglutaminowych

Agnieszka Fiszer

18.06.2013

17.09.2015

Iuventus Plus

IP2012 014972

Identyfikacja białek wiążących potencjalne regulatorowe RNA będące stabilnymi produktami przejściowymi degradacji transkryptomu

Paulina  Jackowiak

14.06.2013

13.12.2015

Iuventus Plus

DI 2011 0278 41

Molekularne mechanizmy warunkujące selektywną inhibicję zmutowanych genów, powodujących choroby poliglutaminowe

Anna Stroynowska-Czerwińska

27.06.2012

30.09.2015

Diamentowy Grant

IP2011039771

Rejon liderowego RNA HIV-2 jako centrum synergistycznego i kompetycyjnego oddziaływania białek wirusowych Tat-2 i NCp8

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

06.04.2012

05.04.2014

Iuventus Plus

0087/PO1/2010/70

Wykorzystanie katalitycznych RNA (rybozymów) do inaktywacji wirusa HIV-I

Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska

22.12.2010

31.12.2011

Iuventus Plus

Skip to content