Można zgłaszać kandydatury do Nagrody AgroBio Top 2022

Rozpoczął się nabór zgłoszeń kandydatur do Nagrody AgroBio Top, przyznawanej corocznie przez Kapitułę Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. O wyróżnienie mogą się ubiegać młodzi uczeni, których uznane osiągnięcia z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. Celem nagrody jest także promocja nauki polskiej. Laureatem ubiegłorocznej edycji został dr hab. Miłosz Ruszkowski, pracownik naszego Instytutu. W edycji 2022 w sposób szczególny premiowane będą osiągnięcia przyczyniające się do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego, zakładającego ograniczenie wpływu rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu jego opłacalności i zapewnieniu społecznej akceptacji. Organizatorem konkursu jest Komitet Biotechnologii PAN, a współorganizatorem Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgłoszenia można nadsyłać na adres poczty elektronicznej
prof. dr. hab. Tomasza Twardowskiego (tomasz.twardowski@ibch.poznan.pl) do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Skip to content