Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Z dumą informujemy, że prof. Anna Pasternak i dr Weronika Kotkowiak wraz z współpracownikami zostały wyróżnione Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej.

Trzon nagrodzonego zespołu badawczego tworzą
 prof. Anna Pasternak i dr Weronika Kotkowiak, pozostali nagrodzeni naukowcy to mgr Carolina Roxo, dr Jolanta Lisowiec-Wachnicka, prof. Jesper Wengel, dr Jakub Grynda, prof. Ryszard Kierzek, dr Tomasz Czapik i dr Chris J. Scotton.

Zespół ten w przeciągu ostatnich lat przebadał setki wariantów G-kwadrupleksów DNA modyfikowanych chemicznie nienaturalnymi nukleozydami, z powodzeniem określając rodzaj korzystnych terapeutycznie modyfikacji oraz miejsca, w jakich badane modyfikacje mają potencjał do poprawy właściwości termodynamicznych oraz biologicznych. Co ważne, badania te doprowadziły do odkrycia nowych wariantów aptamerów o poprawionych właściwościach przeciwzakrzepowych i przeciwnowotworowych.

Serdecznie gratulujemy!
 

Nagroda Naukowa MEiN dla badaczy z ICHB PAN

03 marca 2021