Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzy Duszyński, nagrodził pięciu badaczy reprezentujących różne dziedziny nauki za wybitne osiągnięcia naukowe w 2020 roku. Wśród nagrodzonych znalazł się prof. Jan Węglarz, Przewodniczący Komitetu Sterującego ds. Rozwoju PCSS. Nagroda została przyznana za stworzenie szkoły naukowej w zakresie badań operacyjnych i ich zastosowań w informatyce.

Nagroda Prezesa PAN dla prof. Jana Węglarza

10 grudnia 2020