Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Z dumą informujemy, że sześcioro naukowców z ICHB PAN zostało uhonorowanych Nagrodą Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej. Laureatami Nagrody zostali:

prof. dr hab. Marek Figlerowicz
dr hab. Marcin Chmielewski
dr hab. Maciej Figiel
dr hab. Agnieszka Fiszer
dr Luiza Handschuh
dr hab. Katarzyna Rolle

Fragmenty uzasadnienia:
W sytuacji zagrożenia epidemicznego, zarówno w kraju, jak i zagranicą, zespół ww. naukowców IBCH PAN podjął szybkie i skuteczne działania, które pozwoliły w znaczący sposób wesprzeć krajową w diagnostykę w kierunku COVID-19. Stworzona została ochotnicza Wirusowa Grupa Wsparcia. Udział IBCH PAN w akcji diagnostycznej miał nie tylko wpływ na życie i zdrowie wielu osób w trudnym dla Polski okresie, ale stał się również przykładem postępowania dla innych instytucji akademickich w Polsce. Działania zespołu doprowadziły do opracowania i produkcji polskich testów na SARS-CoV-2. Członkowie zespołu byli nie tylko pomysłodawcami, ale również bezpośrednio uczestniczyli w projektowaniu, syntezie i optymalizacji testu oraz jego wdrożeniu do produkcji. Koordynowali prace w laboratorium, prowadzili rozmowy z przedsiębiorcami i zdobyli środki, które pozwoliły na sfinansowanie badań i finalizację wdrożenia.

 

Nagroda Wdrożeniowa MEiN dla naukowców z ICHB PAN!

20 listopada 2020