Nagrody i wyróżnienia

  Stopień/Tytuł Kto otrzymał Kto przyznał Nazwa nagrody/wyróżnienia Rok
prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, tzw. „Polski Nobel” za odkrycie mechanizmu selektywnego wyciszania informacji genetycznej mogącej prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych 2007
prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak Polskie Towarzystwo Genetyczne Nagroda Polskiego Towarzystwa Genetycznego za osiągnięcia badawcze w latach 2004-2006 2007
dr Anna Jasińska
dr Piotr Kozłowski
dr Krzysztof Sobczak
dr Gracjan Michlewski
dr Mikołaj Olejniczak
dr Mateusz de Mezer
dr Marek Napierała
dr Daniel Michałowski
prof. dr hab. Adam Kraszewski Prezes PAN Nagroda Prezesa PAN za osiągnięcia naukowe i organizacyjne 2007
dr Michał Łęgiewicz Polskie Towarzystwo Biochemiczne Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jakuba Parnasa za pracę: Antigenomic delta ribozyme variants with mutations in the catalytic core obtained by the in vitro selection method , Nucleic Acids Research, 2006, 34, 1270-1280 2007
mgr Agnieszka Wichłacz
mgr Bartosz Brzezicha
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin Wyróżnienie za pracę naukową w zakresie biologii eksperymentalnej roślin opublikowaną w latach 2005-2007 2007
prof. dr hab. Grzegorz Bujacz
mgr Dorota Muth Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin Wyróżnienie publikacji pt. Profiling of phenolic compound in leaves of lupine seedlings infected with Colletotrichum lupini, Metabolomics, 2007, 5, 354-362 2007
prof. dr hab. Piotr Kachlicki
prof. dr hab. Maciej Stobiecki
dr Jacek Król Polskie Towarzystwo Biochemiczne Nagroda im. Jakuba Parnasa za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii wykonaną w Polsce 2008
dr Agnieszka Fiszer
mgr Agnieszka Mykowska
dr Krzysztof Sobczak
dr Mateusz de Mezer
prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
prof. dr hab. Jacek Błażewicz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Nagroda za książkę Handbook on Scheduling 2008
dr hab. Piotr Formanowicz Prezes Rady Ministrów Nagroda za rozprawę habilitacyjną 2007
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Polskie Towarzystwo Biochemiczne Wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. Jakuba Parnasa 2008
prof. dr hab. Tomasz Twardowski Serwis Nauka w Polsce PAP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Laureat konkursu „Popularyzator Nauki” dla naukowców i dziennikarzy 2008
prof. dr hab. Tomasz Twardowski Urząd Patentowy RP Wyróżnienie z okazji 90. rocznicy powołania Urzędu Patentowego RP „za wspólne działania na rzecz ochrony własności przemysłowej'' 2008
prof. dr hab. Jan Barciszewski Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania Nagroda Naukowa Miasta Poznania w 2008 roku za opracowanie, opublikowanie, opatentowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej nowoczesnej metody leczenia guzów mózgu opartej o interferencję RNA 2008
prof. dr hab. Mirosława Naskręt - Barciszewska
dr hab. Eliza Wyszko
dr hab. Katarzyna Rolle
Iwona Gawrońska
prof. dr hab. Andrzej Legocki Polskie Towarzystwo Biochemiczne, Sigma-Aldrich Nagroda za wybitne osiągnięcia w badaniach kwasów nukleinowych 2009
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Komitet Biochemii i Biofizyki PAN Medal im. Leona Marchlewskiego 2009
dr Magdalena Łuczak Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin Nagroda za najlepszą publikację z dziedziny biologii eksperymentalnej roślin: Inhibitors of protein glycosylation or secretion change the pattern of extracellular proteins in suspension-cultured cells of Arabidopsis thaliana, Plant Physiology and Biochemistry, 46: 962-969, 2008 2009
prof. dr hab. Adam Kraszewski Prezydent RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za pionierskie zasługi dla inżynierii genetycznej 2010
prof. dr hab. Adam Kraszewski Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oskar Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego za pionierskie zasługi dla inżynierii genetycznej i leczenia cukrzycy u dzieci 2010
prof. dr hab. Maciej Stobiecki Wydział Nauk Przyrodniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN Nagroda i dyplom Wydziału Nauk Przyrodniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAN za cykl prac o roli związków fenolowych w reakcjach obronnych łubinu podczas oddziaływań z mikroorganizmami patogennymi 2010
dr Łukasz Marczak
mgr Dorota Muth
prof. dr hab. Jacek Błażewicz Rektor Politechniki Poznańskiej Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe 2010
dr hab. Piotr Formanowicz
prof. dr hab. Tomasz Twardowski Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Nagroda Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za opracowanie rozdziału książki „Biotechnologia roślin” 2010
prof. dr hab. Tomasz Twardowski Polska Akademia Nauk Medal Polskiej Akademii Nauk „za szczególne zasługi
dla rozwoju nauki polskiej i światowej, związane ze społeczną rolą nauki”
2010
dr hab. Piotr Formanowicz Komisja Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej 2011
dr Agnieszka Kiliszek Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Stypendium START 2011
mgr Anna Kietrys Wojewódzki Urząd Pracy Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 2011
dr Paweł Stróżycki Polish Society of Experimental Plant Biology Nagroda zespołowa Polish Society of Experimental Plant Biology: Wyróżnienie za jedną z dziesięciu najlepszych prac eksperymentalnych powstałych w polskich laboratoriach w latach 2009/2010: A new family of ferritin genes from Lupinus luteus - comparative analysis of plant ferritins, their gene structure, and evolution, Molecular Biology & Evolution, 2010, 27, 91-101 2011
dr Maciej Szymański
mgr Anna Szczurek
prof. dr hab. Jan Barciszewski
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
dr Michał Jasiński Polish Society of Experimental Plant Biology Nagroda zespołowa Polish Society of Experimental Plant Biology, wrzesień 2011: Wyróżnienie za jedną z dziesięciu najlepszych prac eksperymentalnych powstałych w polskich laboratoriach w latach
2009/2010: Full-size ABC transporters from the ABCG subfamily in Medicago truncatula, Molecular Plant-Microbe Interactions , 2009, 22, 921-31
2011
mgr Joanna Banasiak
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jacek Błażewicz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Deutsche Forschungsgemeinschaft Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa „Nicolaus Copernicus” za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej i wspólne osiągnięcia badawcze,
w szczególności za prace nad algorytmami stosowanymi w dziedzinie szeregowania zadań
i w bioinformatyce
2012
prof. dr hab. Jacek Błażewicz IEEE USA Tytuł Fellow przyznany przez organizację IEEE, USA, w teorii szeregowania zadań i bioinformatyce 2012
dr Agnieszka Kiliszek Prezes Rady Ministrów Nagroda Prezesa Rady Ministrów za najlepsze rozprawy doktorskie w 2011 r 2012
mgr Małgorzata Marcinkowska Polskie Towarzystwo Biochemiczne Nagroda im. Bolesława Skarżyńskiego za najlepszy artykuł opublikowany w 2011 roku w kwartalniku „Postępy Biochemii” 2012
dr hab. Piotr Kozłowski
mgr Barbara Uszczyńska Wojewódzki Urząd Pracy Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 2012
mgr Małgorzata Marcinkowska
mgr Joanna Banasiak
mgr Zofia Pietrusiewicz
prof. dr hab. Jerzy Boryski Prezydent RP Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju i promowania nauki polskiej w świecie 2013
prof. dr hab. Mirosława Naskręt- Barciszewska
prof. dr hab. Jan Barciszewski
prof. dr hab. Tomasz Twardowski
prof. dr hab. Wojciech Markiewicz
prof. dr hab. Ryszard Kierzek
prof. dr hab. Ryszard Adamiak
prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka Prezydent RP Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, za zasługi dla rozwoju i promowania nauki polskiej w świecie 2013
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Zofia Gdaniec
prof. dr hab. Maciej Stobiecki
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski Prezydent RP Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki 2013
dr hab. Michał Sikorski
dr Agnieszka Fiszer Prezes Rady Ministrów Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską 2013
dr Katarzyna Purzycka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendium Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców 2013
prof. dr hab. Ryszard Adamiak Komitet Biochemii i Biofizyki Medal Leona Marchlewskiego 2013
dr Joanna Banasiak Kapituła Nagrody im. Stefana Barbackiego Krajowa Nagroda Naukowa z Zakresu Genetyki Roślin im. Stefana Barbackiego 2013
dr hab. Jan Wrzesiński Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Genetycznego Nagroda Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę oryginalną z zakresu genetyki, wykonaną w kraju i opublikowaną w 2012 r. 2013
mgr Dorota Kowalczykiewicz
mgr Aleksander Tworak Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Stypendium dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 2013
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN Nagroda Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN w 2013 r. za cykl prac badawczych pt. „Krystalograficzne badania trójnukleotydowych powtórzeń typu CNG” 2013
dr hab. Piotr Formanowicz Wydział IV Nauk Technicznych PAN Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych PAN 2013
prof. dr hab. Jan Węglarz Senat Politechniki Śląskiej Tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach 2014
prof. dr hab. Marek Figlerowicz Rektor Politechniki Poznańskiej Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia organizacyjne – stworzenie Europejskiego Centrum Bioinformatyki i Genomiki 2014
prof. dr hab. Marek Figlerowicz Towarzystwo Hipolita Cegielskiego Srebrny Medal Labor Omnia Vincit za krzewienie idei pracy organicznej 2014
prof. dr hab. Jan Barciszewski Komitet Biochemii i Biofizyki PAN Medal im. Leona Marchlewskiego za wybitne osiągnięcia badawcze w zakresie biochemii i biofizyki 2014
prof. dr hab. Jacek Błażewicz Rektor Politechniki Poznańskiej Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia dydaktyczne i naukowe 2014
dr Piotr Łukasiak Rektor Politechniki Poznańskiej Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za działalność organizacyjną 2014
prof. dr hab. Hieronim Jakubowski Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu
Nagroda Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2014
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Subsydium profesorskie w ramach programu MISTRZ 2014
dr Agnieszka Fiszer Komitet Biotechnologii PAN Nagroda Komitetu Biotechnologii PAN im. prof. Szybalskiego za publikację eksperymentalną
w 2013 r
2014
dr Anna Pasternak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców 2014
dr Agnieszka Fiszer
dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu Wyróżnienie w obszarze nauk biologicznych i rolniczych dla publikacji An MLPA-based strategy for discrete CNV genotyping: CNV-miRNAs as an example, Human Mutation, 34, 763-773, w Konkursie O/PAN na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta 2014
mgr Magdelena Małgowska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 2014
mgr Paweł Rodziewicz
mgr Dominik Lewandowski
mgr Anna Stroynowska-Czerwińska Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Pracy w Poznaniu Stypendium dla najlepszych doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielkopolski 2014
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Polskie Towarzystwo Chemiczne Medal Jędrzeja Śniadeckiego 2015
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Polish Market Perła Honorowa w kategorii Nauka 2015
prof. dr hab. Tomasz Twardowski Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna Tytuł i dyplom Ambasador Kongresów Polskich i Nauki 2015
prof. dr hab. Ryszard Kierzek Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Wyjazdowe Stypendium Naukowe 2015
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, American Association for the Advancement in Science Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 2015
prof. Alexander Wlodawer
dr Lucyna Budźko Kapituła Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” Nominacja do Nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego „I Wielkopolska - Innowacyjni dla Wielkopolski” w kategorii „Innowacyjna Inwencja” dla Genesius Sp. z o. o. wraz z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu za opracowanie preparatu o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID 2015
dr Paulina Jackowiak
prof. dr hab. Marek Figlerowicz
prof. dr hab. Jan Węglarz Rada Miasta Poznania Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania 2016
prof. dr hab. Ryszard Kierzek Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, American Association for the Advancement in Science Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa 2016
prof. Douglas H. Turner
dr Karol Czubak Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu Nagroda IV edycji Konkursu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta opublikowaną w roku 2015 w pięciu obszarach naukowych 2016
dr Paulina Gałka-Marciniak, Kapituła Nagrody Naukowej Miasta Poznania Stypendium Kapituły Nagrody Miasta Poznania 2016
mgr Katarzyna Klonowska
dr Julia Staręga-Rosłan Komitet Biotechnologii PAN Nagroda im. Profesora Wacława Szybalskiego za publikację eksperymentalną w 2015 r. 2016
dr Karol Czubak
dr Agnieszka Belter Prezes Rady Ministrów Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską dr Agnieszki Belter pt. „Strukturalne aspekty miRNA swoistych dla guzów mózgu” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. Mirosławy Naskręt-Barciszewskiej 2016
dr Agnieszka Belter Prezydent Miasta Poznania Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską 2016
dr Julia Misiorek Turku Cancer Research Society, Pharmatest Nagroda za najlepszą rozprawę doktorską w 2016 r. 2016
mgr Martyna Urbanek L'Oréal Nagroda L'Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki 2016
mgr Martyna Urbanek Prezes PAN Stypendium Prezesa PAN dla najlepszych doktorantów 2016
mgr Weronika Kotkowiak
mgr Katarzyna Klonowska
mgr Dariusz Wawrzyniak Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Nagroda I stopnia w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych 2016
dr hab. Piotr Kozłowski Polskie Towarzystwo Genetyczne Nagroda za cykl publikacji z lat 2013-2015 pt. "Podłoże cytogenetyczne i molekularne zaburzeń rozwoju płci i płodności zwierząt domowych" 2016
dr Małgorzata Marcinkowska-Swojak
prof. dr hab. Marek Figlerowicz Prezes PAN Nagroda Naukowa Prezesa Polskiej Akademii Nauk za rok 2017 za pionierskie badania w zakresie genomiki, transkryptomiki, proteomiki, a także archeogenomiki 2017
dr hab. Marta Szachniuk Wydział IV Nauk Technicznych PAN Nagroda Naukowa Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk za cykl prac przedstawiających ory-ginalne informatyczne metody rozpoznawania i modelowania struktur 3D RNA 2017
prof. dr hab. Mariusz Jaskólski Polskie Towarzystwo Krystalograficzne Nagroda Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego za wybitne osiągnięcia na polu krystalografii 2017
prof. dr hab. Marek Figlerowicz Towarzystwo Hipolita Cegielskiego Statuetka Honorowa Hipolita Cegielskiego oraz nadanie godności „Lidera Pracy Organicznej” 2017
prof. dr hab. Marek Figlerowicz Rektor Politechniki Poznańskiej Nagroda Rektora Politechniki Poznańskiej za osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2016/2017 2017
dr Dominik Lewandowski Prezes Rady Ministrów Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ” 2017
dr Dominik Lewandowski Prezydent Miasta Poznania Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białka TROSPA z Ixodes ricinus i OspaA z Borrelia bugdorferi ” 2017
dr Karol Czubak Prezydent Miasta Poznania Nagroda Prezydenta Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską „Analiza somatycznych zmian liczb kopii w genomie nowotworowym w celu identyfikacji nowych genów/biomarkerów odgrywających ważna role w raku płuc” 2017
dr Szymon Wąsik Komisja Edukacji Narodowej Medal KEN za wybitne osiągnięcia dydaktyczne 2017
dr Katarzyna Klonowska Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu Nagroda w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodących autorem jest doktorant:
Delecja genu APOBEC3B – analiza jej roli w predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA
2017
dr Łukasz Przybył Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Stypendium START 2018
dr Joanna Śliwiak Prezydent Miasta Poznania Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską 2018
dr Katarzyna Klonowska Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu Nagroda w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk medycznych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant 2018
dr Wanda Biała Prezes Polskiej Akademii Nauk na wniosek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu Wyróżnienie w konkursie Poznańskiego Oddziału PAN na najlepszą pracę badawczą w obszarze nauk biologicznych i rolniczych, opublikowaną w 2017 roku, której wiodącym autorem jest doktorant 2018
prof. dr hab. Jacek Błażewicz Polskie Towarzystwo Informatyczne Medal 70-lecia Polskiej Informatyki 2018
prof. dr hab. Jan Węglarz Polskie Towarzystwo Informatyczne Medal 70-lecia Polskiej Informatyki 2018
Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres