Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ

PBS1/A8/9/2012

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).

Marek Figlerowicz

2012-10-01

2016-03-31

Program Badań Stosowanych

PBS1/B9/7/2012

Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej

Marcin K. Chmielewski

2012-10-01

2015-12-31

Program Badań Stosowanych

CORNET/2/15/2013

Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych, uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego do żywienia drobiu

Tomasz Twardowski

2014-01-01

2016-03-31

CORNET

711/L-4/2012

Nukleozydo difosforany - nowatorska koncepcja pro-nukleotydów anty-HIV

Joanna Romanowska

2014-05-01

2018-04-30

Lider 4

STRATEGMED1/233624/5/NCBR/2014

Niskocząsteczkowe modulatory epigenetyczne jako aktywatory pluripotencji komórek dla potrzeb medycyny regeneracyjnej

Wojciech T. Markiewicz

2015-01-01

2019-12-31

STRATEGMED - EPICELL

AMR/1/2015

Wspomagane strukturalnie projektowanie inhibitorów metalo-βlaktamaz o szerokim spektrum działania

Mariusz Jaskólski

2015-03-03

2019-03-02

JPI AMR

CORNET/IZP/22/2/2017

Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu

Tomasz Twardowski

2017-10-01

2020-03-31

CORNET

POIR.04.01.02-00-0025/17-00

Mapa Mikrobiomu Polski

Anna Philips

2018-01-01

2022-02-28

POIR

POWR.03.02.00-00-I032/16

Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii

Michał Sobkowski

2018-01-01

2022-12-31

POWER

POWR.03.02.00-00-I011/16

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech

Michał Sobkowski

2018-04-01

2022-12-31

POWER

ERA-NET-E-RARE- 3/III/TreatPolyQ/08/2018

Allelo-specyficzne obniżenie poziomu białek polyQ jako strategia terapeutyczna dla choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowych typu 3 i 7

Maciej Figiel

2018-09-01

2022-12-31

E-RARE

ERA-NET-E-RARE- 3/III/SCA-CYP/09/2018

Terapia genowa ataksji rdzeniowo-móżdżkowych: przywracanie prawidłowego metabolizmu cholesterolu poprzez mózgową nadekspresję 24-hydroksylazy cholesterolowej (CYP46A1)

Maciej Figiel

2018-09-01

2022-12-31

E-RARE

LIDER/30/0111/L-9/17/NCBR/2018

Wykorzystanie enzymów AID/APOBEC w mapowaniu cytozyny w kwasach nukleinowych

Lucyna Budźko

2019-03-01

2022-05-31

Lider 9

TANGO-IV/59/2021

Wdrożenie metody wytworzenia 5'trifosforylowanych kwasów nukleinowych

Marcin K. Chmielewski

2021-05-01

2022-10-31

TANGO 4

POIR.01.01.01-00-2450/20

Opracowanie wysokoprzepustowego systemu umożliwiającego szybka ocenę aktywności biologicznych związków nakierowanych na kompleks replikacyjny SARS-CoV-2, wytypowanie związków o najwyższym potencjale terapeutycznym i ocena ich cytotoksyczności wobec komórek ludzkich

Anna Kurzyńska-Kokorniak

2021-09-01

2023-11-30

Projekt strukturalny/POIR/Szybka Ścieżka

POIR.01.01.01-00-1877/20

Opracowanie wielkoskalowej syntezy kwasów nukleinowych z wykorzystaniem podłoży hybrydowych

Marcin K. Chmielewski

2021-01-01

2023-12-31

Projekt strukturalny/POIR/Szybka Ścieżka

EuroHPCJU/ADMIRE/03/2021

Adaptacyjne wielopoziomowe inteligentne zarządzanie danymi dla systemów eksaskalowych

Maciej Figiel

2021-04-01

2024-01-31

European High-Performance Computing Joint Undertaking Joint Undertaking

 

Skip to content