Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ

LIDER/30/0111/L-9/17/NCBR/2018

Wykorzystanie enzymów AID/APOBEC w mapowaniu cytozyny w kwasach nukleinowych

Lucyna Budźko

01.03.2019

28.02.2022

Lider 9

ERA-NET-E-RARE- 3/III/TreatPolyQ/08/2018

Allelo-specyficzne obniżenie poziomu białek polyQ jako strategia terapeutyczna dla choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowych typu 3 i 7

Maciej Figiel

01.09.2018

31.08.2021

E-RARE

ERA-NET-E-RARE- 3/III/SCA-CYP/09/2018

Terapia genowa ataksji rdzeniowo-móżdżkowych: przywracanie prawidłowego metabolizmu cholesterolu poprzez mózgową nadekspresję 24-hydroksylazy cholesterolowej (CYP46A1)

Maciej Figiel

01.09.2018

31.08.2021

E-RARE

POWR.03.02.00-00-I011/16

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech

Michał Sobkowski

01.04.2018

31.12.2022

POWER

POIR.04.01.02-00-0025/17-00

Mapa Mikrobiomu Polski

Anna Philips

01.01.2018

31.12.2021

POIR

POWR.03.02.00-00-I032/16

Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii

Michał Sobkowski

01.01.2018

28.02.2022

POWER

CORNET/IZP/22/2/2017

Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu

Tomasz Twardowski

01.10.2017

31.03.2020

CORNET

AMR/1/2015

Wspomagane strukturalnie projektowanie inhibitorów metalo-βlaktamaz o szerokim spektrum działania

Mariusz Jaskólski

03.03.2015

02.03.2019

JPI AMR

STRATEGMED1/233624/5/NCBR/2014

Niskocząsteczkowe modulatory epigenetyczne jako aktywatory pluripotencji komórek dla potrzeb medycyny regeneracyjnej

Wojciech T. Markiewicz

01.01.2015

31.12.2019

STRATEGMED - EPICELL

711/L-4/2012

Nukleozydo difosforany - nowatorska koncepcja pro-nukleotydów anty-HIV

Joanna Romanowska

01.05.2014

30.04.2018

Lider 4

CORNET/2/15/2013

Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych, uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego do żywienia drobiu

Tomasz Twardowski

01.01.2014

31.03.2016

CORNET

PBS1/A8/9/2012

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).

Marek Figlerowicz

01.10.2012

31.03.2016

Program Badań Stosowanych

PBS1/B9/7/2012

Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej

Marcin K. Chmielewski

01.10.2012

31.12.2015

Program Badań Stosowanych

Skip to content