Nasza absolwentka, dr Katarzyna Klonowska laureatką prestiżowej nagrody TSC Alliance Postdoctoral Fellowship Award.

Z przyjemnością informujemy, że absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, dr Katarzyna Klonowska, została laureatką prestiżowej nagrody TSC Alliance Postdoctoral Fellowship Award finansowanej przez TSC Alliance.

Link do informacji- https://www.tscalliance.org/tsc-matters/tsc-researcher-spotlight-katarzyna-kasia-klonowska/

Nagroda Postdoctoral Fellowship przyznawana jest młodym naukowcom (doktorom, lekarzom) i ma na celu zapewnienie finansowania prowadzonych przez nich podstawowych i translacyjnych badań naukowych w tematyce Tuberous Sclerosis Complex (TSC).

Dr Katarzyna Klonowska przebywa obecnie na stażu podoktorskim w Bostonie, w Harvard Medical School, Brigham and Women’s Hospital, w Cancer Genetics Laboratory u dr Davida Kwiatkowskiego.

Warto przypomnieć, że dr Katarzyna Klonowska wykonała w naszym Instytucie, w Zakładzie Genetyki Molekularnej, pracę doktorską pt.: „Poszukiwanie genów związanych z predyspozycją do raka piersi ze szczególnym uwzględnieniem zmian liczby kopii odcinków DNA jako czynnika ryzyka”, pod kierunkiem prof. Piotra Kozłowskiego. Praca laureatki uznana została za najlepszą pracę doktorską Miasta Poznania w edycji 2018/2019. Dodatkowo artykuł laureatki pt.: “The 30 kb deletion in the APOBEC3 cluster decreases APOBEC3A and APOBEC3B expression and creates a transcriptionally active hybrid gene but does not associate with breast cancer in the European population” (Klonowska K. et al. Oncotarget, 2017) uznany został przez poznański oddział PAN za najlepszą pracę badawczą, której autorem wiodącym był doktorant.

Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w pracy naukowej.

Skip to content