Naukowcy z ICHB PAN badają zmienność genetyczną i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

Od początku pandemii COVID-19 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN prowadzone są prace związane z monitorowaniem zmienności genetycznej i rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 w Polsce. Działania te obejmują m.in. wysokoprzepustową analizę genomów SARS-CoV-2 z wykorzystaniem metody sekwencjonowania nowej generacji oraz rozwijanie krajowego węzła danych dot. COVID-19.

Badania związane z sekwencjonowaniem genomów SARS-CoV-2 uruchomione zostały dzięki dotacji przyznanej Instytutowi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwietniu ubiegłego roku. Obecnie finansowane są ze środków własnych ICHB PAN. Instytut rozpoczął ogólnokrajowe działania związane z epidemiologią genomiczną SARS-CoV-2 od współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (WSSE) w Poznaniu. Pod koniec grudnia 2020 r. nawiązano współpracę z pięcioma innymi krajowymi laboratoriami zajmującymi się diagnostyką COVID-19, które zobowiązały się dostarczyć materiał do analizy genomów SARS-CoV-2. Są to: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie, Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, Centra Genetyki Medycznej GENESIS w Poznaniu, NZOZ Aurimed i Centrum Patologii Molekularnej Cellgen we Wrocławiu oraz Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. 

W ubiegłym roku w ICHB PAN poddano sekwencjonowaniu blisko 300 próbek pochodzących od osób zakażonych SARS-CoV-2. Obecnie blisko połowa zdeponowanych w publicznych bazach danych sekwencji genomowych SARS-CoV-2 pochodzących z Polski jest wynikiem badań realizowanych w ICHB PAN.

Dane pochodzące z sekwencjonowania genomów SARS-CoV-2 są gromadzone i na bieżąco analizowane na platformie COVID-19 Data Portal Poland, stworzonej w odpowiedzi na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z którą Instytut uzyskał status krajowego węzła europejskiej bazy danych dotyczących COVID-19 (the European COVID-19 Data Platform) Projekt prowadzony jest przez ICHB PAN oraz afiliowane przy nim Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe pro publico bono.

Platforma COVID-19 Data Portal Poland oferuje zintegrowane zestawy narzędzi bioinformatycznych i e-usług pozwalających na kompleksową analizę i wizualizację danych pochodzących z sekwencjonowania genomów SARS-CoV-2. Platforma pozwala na monitorowanie w czasie rzeczywistym obecności poszczególnych wariantów SARS-CoV-2 na obszarze Polski, śledzenie transmisji zakażeń, jest także stale wykorzystywana do oceny wpływu nowych mutacji SARS-CoV-2 na skuteczność genetycznych testów diagnostycznych MediPAN. Oprócz mapy pandemii, na platformie COVD-19 Data Portal Poland udostępniane są również interaktywne raporty dotyczące sytuacji epidemiologicznej w kraju

W celu zwiększenia poziomu dostępności i wykorzystania publicznych e-usług cyfrowych dotyczących COVID-19 w Wielkopolsce, ICHB PAN podjął także inicjatywę stworzenia regionalnej platformy danych REGIONAL COVID-HUB. Projekt ten uzyskał finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content