Nowa habilitacja w ICHB PAN

Informujemy, że Rada Naukowa ICHB PAN w dniu 29 października br. nadała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Annie Urbanowicz (Kierownikowi Pracowni Inżynierii Białek). Tytuł jej osiągnięcia habilitacyjnego: „Charakterystyka oddziaływań pomiędzy wybranymi białkami powierzchniowymi krętków Borrelia i białkami kleszczy oraz kręgowców”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w samodzielnej pracy naukowej!

Skip to content