Nowa habilitacja w ICHB PAN

Informujemy, że w dniu 14 kwietnia br. Rada Naukowa ICHB PAN nadała stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne dr Luizie Handschuh (Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych oraz Kierownikowi Pracowni Genomiki). Tytuł jej osiągnięcia habilitacyjnego: „Charakterystyka molekularna ostrej białaczki szpikowej z wykorzystaniem badań transkryptomicznych”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w samodzielnej pracy naukowej!

Skip to content