Nowa habilitacja w ICHB PAN

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2023 r. Rada Naukowa ICHB PAN nadała dr Agacie Tyczewskiej stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. Tytuł jej osiągnięcia habilitacyjnego to „Molekularne odpowiedzi roślin uprawnych na warunki stresu środowiskowego w klimacie umiarkowanym na przykładzie kukurydzy zwyczajnej (Zea mays) i stresu herbicydowego oraz soi (Glycine max L.) i stresu zimna”.

Dr hab. Agata Tyczewska jest kierownikiem Pracowni Modelowych Organizmów Zwierzęcych, inspektorem ds. GMM i GMO w ICHB PAN oraz zastępcą redaktora naczelnego kwartalnika „BioTechnologia” wydawanego przez Instytut. Zajmuje się również problemami zrównoważonego rolnictwa oraz społecznymi i prawnymi aspektami biotechnologii. Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w samodzielnej pracy naukowej!

Skip to content