Nowa habilitacja w ICHB PAN

Informujemy, że w dniu 13 lipca 2023 r. Rada Naukowa ICHB PAN nadała dr. Jackowi Kolanowskiemu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne. Tytuł jego osiągnięcia habilitacyjnego to „Opracowanie i praktyczne wykorzystanie sond fluorescencyjnych do skuteczniejszego wykrywania i wizualizacji substancji bionieorganicznych w systemach biologicznych”.

Dr hab. Jacek Kolanowski jest kierownikiem Zakładu Sond Molekularnych i Proleków i Centrum Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych oraz Przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych. Jego zainteresowania badawcze obejmują projektowanie, syntezę, walidację i wykorzystanie niskocząsteczkowych związków chemicznych do wizualizacji i kontrolowania parametrów biochemicznych w modelach biologicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w samodzielnej pracy naukowej!

Skip to content