Nowa profesura w ICHB PAN

Z radością i dumą informujemy, że Prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2023 r. nadał dr hab. Annie Pasternak tytuł profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne.

Prof. dr hab. Anna Pasternak od 2016 roku jest kierownikiem Zakładu ​​​Bioinżynierii Kwasów Nukleinowych, w którym prowadzi m.in. badania modyfikowanych nukleozydów i oligonukleotydów, motywów strukturalnych takich jak G-kwadrupleksy i trypleksy oraz aptamerów. Problematyka badawcza zespołu prof. Anny Pasternak obejmuje z jednej strony chemiczną syntezę i termodynamikę kwasów nukleinowych, z drugiej projektowanie opartych na kwasach nukleinowych narzędzi molekularnych i testowanie ich biologicznych zastosowań. Do osiągnięć prof. Pasternak należy m.in. zbadanie wpływu struktury krótkich cząsteczek kwasów nukleinowych na ich aktywność biologiczną, wykazanie powiązań pomiędzy cechami strukturalnymi a właściwościami przeciwnowotworowymi oligonukleotydów bogatych w guanozynę, a także opracowanie koncepcji modyfikowanych aptamerów wiążących trombinę o zwiększonym potencjale działania przeciwzakrzepowego.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy naukowej!

Skip to content