Nowa publikacja naukowa w ACS Publications

5ʹ-fosforylowane oligonukleotydy są ważnym narzędziem w technikach molekularnych znajdując szerokie zastosowanie jako łączniki, adaptery, w klonowaniu, regulacji genów, jak również w ligacji enzymatycznej. We współpracy z przedsiębiorstwem FutureSynthesis sp.z o.o. mgr inż. Dominika Krygier i  dr hab. Marcin Chmielewski z Zakładu Chemii Biopolimerów opracowali oryginalną metodę fosforylacji oligonukleotydów przy użyciu termoczułego “wyzwalacza”. Dwie identyczne termolabilne grupy ochronne są usuwane w różny sposób, uwalnianie pierwszej następuje szybko, a opóźniona deprotekcja drugiej pozwoliła opracować efektywną metodę oczyszczania 5′-fosforylowanych oligonukleotydów nazwanej TPG-on. Usunięcie grupy z finalnego oligonukleotydu jest proste i szybkie z zastosowaniem ogrzewania mikrofalowego.

Link do artykułu:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.3c03924

Skip to content