Nowa publikacja naukowców ICHB

Zespół naukowców z ICHB PAN pod kierunkiem dr Pawła Zmory, we współpracy z Aquanet Laboratorium oraz Katedrą i Kliniką Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Nabytych Niedoborów Odporności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, opublikował pracę w prestiżowym czasopiśmie International Journal of Infectious Diseases (IF 12,074). Badacze wykazali obecność materiału genetycznego wirusa mpox (dawniej małpiej ospy) w sieci kanalizacyjnej miasta Poznania, oraz stwierdzili brak korelacji pomiędzy poziomem detekcji patogenu, a liczbą hospitalizowanych pacjentów. Wyniki wskazują, że skala epidemii mpox w Poznaniu była znacząco niedoszacowana, a liczba osób zakażonych wirusem mpox jest wyższa niż wskazywałyby na to oficjalne dane.

Link do artykułu:

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(23)00565-9/fulltext

Skip to content