Nowa publikacja naukowców z ICHB PAN w Nucleic Acids Research

MikroRNA (miRNA) to grupa najlepiej jak dotąd poznanych krótkich niekodujących RNA zaangażowanych w regulację ekspresji informacji genetycznej u roślin i zwierząt. Na podstawie podobieństwa sekwencji dojrzałych miRNA oraz ich prekursorów, miRNA klasyfikowane są w tzw. rodziny. Powszechnie uważa się, że miRNA należące do jednej rodziny oddziałują z takimi samymi transkryptami i działają wymiennie jako regulatory tych samych procesów biologicznych. Nowe dowody sugerują, że nie zawsze tak jest i nawet identyczne miRNA powstające z różnych prekursorów mogą pełnić odmienne funkcje w komórce.

Stosowane obecnie metody nie pozwalają na odróżnianie identycznych lub bardzo podobnych miRNA pochodzących z różnych prekursorów, co uniemożliwia badanie unikalnych funkcji tych miRNA. Badacze z ICHB PAN pod kierunkiem dr hab. Anny Kurzyńskiej-Kokorniak (dr Natalia Koralewska, mgr Marek Milewski, dr Agnieszka Szczepańska, prof. Ryszard Kierzek, prof. Marek Figlerowicz) opracowali nową strategię wykorzystującą krótkie modyfikowane oligonukleotydy 2′-OMe/LNA do selektywnego manipulowania produkcją poszczególnych członków rodzin miRNA i we współpracy z zespołem dr Marii-Laury Baudet z Uniwersytetu w Trydencie (Włochy) wykazali jej skuteczność in vivo w modelu żaby szponiastej.

Link do publikacji: https://academic.oup.com/nar/advance-article/doi/10.1093/nar/gkae284/7659301

Skip to content