Nowe dwie profesury w ICHB PAN

Z radością i dumą informujemy, że Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 15 maja 2024 r. nadał dr hab. Marcie Olejniczak oraz dr hab. Maciejowi Figlowi tytuł profesora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Prof. dr hab. Marta Olejniczak od 2018 roku jest kierownikiem Zakładu ​​​Inżynierii Genomowej, w którym prowadzi m.in. badania w dziedzinie inżynierii genetycznej oraz mechanizmów naprawy DNA. Zajmuje się opracowaniem i wykorzystaniem narzędzi genetycznych w terapii chorób poliglutaminowych oraz poszukiwaniem nowych celów terapeutycznych w tych chorobach.

Prof. dr hab. Maciej Figiel kieruje w ICHB PAN Zakładem Neurobiologii Molekularnej od 2017 roku i prowadzi badania dotyczące odkrywania i definiowania nowych mechanizmów neurodegeneracji w chorobach takich jak: ataksje rdzeniowo-móżdżkowe czy choroba Huntingtona. Jego zainteresowania skupiają się również na opracowywaniu nowych modeli chorób neurodegeneracyjnych, jak również strategii terapeutycznych w tych schorzeniach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszej pracy naukowej!

Skip to content