Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2021 Dyrektor ICHB PAN powołał dwa nowe zakłady naukowe w Instytucie:
* Zakład Biologii Obliczeniowej Niekodujqcego RNA - kierownik: dr Barbara Uszczyńska-Ratajczak
* Zakład Biologii Strukturalnej Organizmów Prokariotycznych - kierownik: dr Krzysztof Brzeziński
Ww. kierownicy zostali wyłonieni w drodze otwartych konkursów o zasięgu międzynarodowym i uzyskali poparcie Rady Naukowej ICHB PAN.

Nowym kierownikom życzymy wielu sukcesów w działalności naukowej!

 

Nowe zakłady naukowe w ICHB PAN

02 kwietnia 2021