Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Z dumą i radością informujemy, że dnia 4 stycznia 2021 r. Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych dr hab. Elizie Wyszko, kierującej Pracownią Analiz Struktur Subkomórkowych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów naukowych!
 

 Nowy profesor tytularny w ICHB PAN

20 stycznia 2021