Ośrodek Przetwarzania Informacji

Nr umowy

Tytuł projektu

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

POIR.04.02.00-00-C004/19-00

NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

Martek Figlerowicz

2020-01-01

2023-12-31

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

POIR.04.02.00-30-A004/16-00

ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (Genomiczna Mapa Polski)

Marek Figlerowicz

2016-12-01

2023-12-31

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

POIG.01.03.02-00-036/11

Ochrona patentowa oligomerów RNA regulujących biogenezę i funkcjonowanie mikroRNA

Marek Figlerowicz

2013-01-01

2015-06-30

POIG

POIG.01.03.02-00-020/12

Ochrona patentowa preparatu o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

Marek Figlerowicz

2013-01-01

2015-06-30

POIG

POIG.01.03.02-00-037/11

Ochrona patentowa szczepionki przeciwko boreliozie

Marek Figlerowicz

2012-10-01

2015-06-30

POIG

POIG.01.03.02-00-060/10

Ochrona patentowa peptydu o aktywności RNAzy typu Dicer oraz innowacyjnej metody generowania przy pomocy tego peptydu krótkich cząsteczek RNA o właściwościach regulatorów ekspresji genów

Marek Figlerowicz

2010-11-01

2015-09-30

POIG

POIG.01.03.02-00-053/10

Ochrona patentowa nowej generacji nietoksycznych pronukleotydowych leków przeciwko HIV

Adam Kraszewski

2010-10-01

2015-09-30

POIG

POIG.01.03.01-30-049/09

Platforma eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)

Maciej Figiel

2010-04-01

2015-06-30

POIG

POIG.01.03.02-30-016/10

Ochrona patentowa metody sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów

Wojciech T. Markiewicz

2010-01-01

2015-09-30

POIG

POIG.01.03.02-30-073/10

Ochrona patentowa sposobu otrzymywania analogu cytozyny o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych

Wojciech T. Markiewicz

2010-01-01

2015-09-30

POIG

Skip to content