Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ

POIR.04.04.00-00-441F/17-00

MultiGATE: responsywne sondy fluorescencyjne do jednoczesnego wykrywania dwóch analitów naraz w celu równoległego monitorowania kilku cech biochemicznych w modelach komórkowych

Jacek Kolanowski

01.07.2018

30.06.2022

HOMING

POIR.04.04.00-00-203A/16-00

Regulacja tkanki tłuszczowej: od nowatorskich mechniazmów do celów terapeutycznych

Rafał Ciosk

01.10.2017

28.03.2021

TEAM

8./2014

Inżynieria "chitynosomu" - przybornika do degradowania chityny

Wojciech Rypniewski

01.01.2015

31.12.2017

MISTRZ

POMOST/2013-8/5

Genome- wide RNA secondary structure mapping of coxsackievirus B3

Mariola  Dutkiewicz

01.02.2014

31.12.2015

POMOST

HOMING PLUS/2012-6/15

Expression of p53 protein and its N-truncated form, deltaNp53 - towards better understanding the mechanism of p53 IRES-mediated translation process

Agata Świątkowska

01.04.2013

31.03.2014

HOMING PLUS

HOMING PLUS/2012-6/12

How RNA structure governs Ty1 retrotransposition

Katarzyna  Purzycka

01.04.2013

31.03.2015

HOMING PLUS

POMOST/2011-4/1

W poszukiwaniu nieznanych funkcji krótkich RNA powstających z tRNA w Saccharomyces cerevisiae

Kamilla Bąkowska-Żywicka

01.04.2012

31.03.2015

POMOST

POMOST/2011-3/5

Apta-miR-y: nowa strategia regulacji biogenezy i funkcjonowania cząsteczek miRNA

Anna Kurzyńska-Kokorniak

01.11.2011

31.01.2015

POMOST

Skip to content