Inne

Nr umowy

Tytuł projektu

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

Jednostka finansująca

2021/ABM/05/00004-00

Opracowanie uniwersalnej platformy szybkiego reagowania, opartej na technologii RNA, zapewniającej krajowe bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne

Marek Figlerowicz

01.10.2022

30.09.2027

Rozwój Innowacyjnych Rozwiązań Terapeutycznych z Wykorzystaniem Technologii RNA

Agencja Badań Medycznych

 

Allele selective, CAG-targeted RNAi-based strategy to lower mutant polyQ proteins in polyglutamine ataxias

Maciej Figiel

01.03.2020

01.07.2021

 

National Ataxia Foundation

RPWP.02.01.01-30-0001/20

REGIONAL COVID-HUB

Marek Figlerowicz

01.07.2020

30.06.2022

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowki Województwa Wielkopolskiego

 

Allele selective, CAG-targeted RNAi-based strategy to lower mutant polyQ proteins in polyglutamine ataxias

Maciej Figiel

01.03.2020

01.07.2021

 

National Ataxia Foundation

ICGEB ID#:S/INDl5-05

Structural and thermodynamic consequences ofepigenetic modifications in RNA: the role ofm6A and pseudouridine

Indrajit Deb

01.11.2015

31.10.2016

Arturo Falachi ICGEB Fellowship Programme

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Skip to content