Podsumowanie jubileuszu 35-lecia ICHB PAN oraz 30-lecia PCSS

13 listopada br. Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz afiliowane przy Instytucie Poznańskie Centrum Superkomputerowe obchodziły swoje jubileusze: ICHB PAN 35-lecie, a PCSS 30-lecie powstania. Była to, wyjątkowa okazja, w której udział wzięło wielu znamienitych gości oraz pracownicy obu jednostek.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tych wyjątkowych chwil.

Podczas uroczystości prof. Marek Figlerowicz, Dyrektor Instytutu, podsumował dotychczasową działalność oraz w szczególny sposób podziękował pracownikom, którzy przez długie lata byli zaangażowani w tworzenie Instytutu oraz wykazali się wyjątkowym wkładem w jego rozwój.

Zasłużeni dla Instytutu profesorowie: prof. Wojciech Markiewicz, prof. Mirosława Naskręt- Barciszewska, prof. Ryszard Adamiak, prof. Jan Barciszewski, prof. Jerzy Boryski, prof. Jerzy Ciesiołka, prof. Mariusz Jaskólski, prof. Adam Kraszewski, prof. Ryszard Kierzek, prof. Jacek Stawiński, prof. Maciej Stobiecki prof. Tomasz Twardowski oraz prof. Jan Wrzesiński otrzymali pamiątkowe wydanie książki Jędrzeja Śniadeckiego pt. „Teoryja jestestw organicznych”.

Odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 27 października 2023 roku, wręczyła prof. dr hab. inż. Natalia Sobczak, wiceprezes PAN.

Za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Maciej Michał Brzeźniak, Radosław Szymon Januszewski, Marcin Ireneusz Lawenda, Bartosz Wojciech Lewandowski, Robert Tomasz Szuman, Krzysztof Turza, Paweł Wojciech Wolniewicz, Marcin Andrzej Wolski.

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali: Tomasz Kuczyński, Piotr Rydlichowski, Joanna Maria Urbaniak, Maciej Jacek Wiśniewski.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 3 listopada 2023 roku za zasługi w działalności naukowo-badawczej złotym krzyżem zasługi odznaczeni zostali: Artur Binczewski, Krzysztof Stanisław Kurowski, Cezary Mazurek, Norbert Meyer, Marta Olejniczak, Anna Pasternak, Jan Wrzesiński.

Srebrnymi krzyżami zasługi zostali odznaczeni: Paulina Jackowiak, Agnieszka Kiliszek, Anna Kurzyńska-Kokorniak, Magdalena Łuczak, Robert Pękal, Tomasz Bolesław Piontek, Miłosz Jacek Ruszkowski, Anna Urbanowicz.

Brązowymi krzyżami zasługi odznaczeni zostali: Joanna Banasiak, Bartosz Belter, Krzysztof Kołat, Łukasz Marczak, Ariel Oleksiak, Tomasz Parkoła, Marcin Płóciennik, Agata Tyczewska.

Dyrektor Instytutu prof. Marek Figlerowicz wręczył również medale uznania i wdzięczności za zasługi dla Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. W gronie wyróżnionych znaleźli się: Magdalena Augustyniak, Elżbieta Adamczyk, Ewa Bartoszek, Jakub Barciszewski, Krzysztof Bąk, Julia Brzoska-Karwat, Małgorzata Dąbkiewicz, Agnieszka Konrad, Natalia Koralewska, Adam Kubasiński, Agnieszka Ławniczak, Dorota Nosal, Małgorzata Radwańska-Borucka, Agata Redmer, Anna Sarnowska, Paweł Stróżycki, Grażyna Wawrzyniak, Renata Wilnicka, Teresa Wojciechowska, Andrzej Wójtowicz, Marcin Zieliński.

Przy wręczaniu odznaczeń i wyróżnień asystowały Bamberki w tradycyjnych strojach świątecznych, reprezentujące na uroczystości zaprzyjaźnione z Instytutem Towarzystwo Bambrów Poznańskich.

Wyrazy szacunku i gratulacje przekazali m.in. Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof. Natalia Sobczak, członek Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu prof. Hanna Bogucka, dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu prof. Marianna Czaplicka oraz dyrektorzy Instytutów PAN w Poznaniu. Dominik Górny (Sekretarz Towarzystwa) podczas uroczystości wręczył również złoty medal Verba Docent- Exempla Trahunt Dyrektorowi ICHB PAN za krzewienie idei pracy organicznej przyznany przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Zaprezentowano strategiczne projekty realizowane w ICHB PAN:

 • Centrum HTS Polopenscreen – dr hab. Jacek Kolanowski
 • Centrum Bioobrazowania – dr hab. Paulina Jackowiak
 • Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki – Genomiczna Mapa Polski – dr hab. Luiza Handschuh
 • Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki MOSAIC – dr Natalia Koralewska
 • Opracowanie uniwersalnej platformy szybkiego reagowania, opartej na technologii RNA, zapewniającej krajowe bezpieczeństwo lekowe i epidemiologiczne – dr hab. Agnieszka Fiszer
 • PCSS – PIONIER – Integralny składnik europejskiej przestrzeni badawczej – dr Cezary Mazurek
 • PCSS – EuroQCS-Poland: pierwsze instalacje i zastosowania komputerów kwantowych w Polsce – dr hab. Krzysztof Kurowski

Wydarzenie zwieńczył wyśmienity koncert solistów Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Konferencja naukowa „Understand and Describe Life”

Obchody jubileuszowe uświetniła międzynarodowa konferencja naukowa „Understand and Describe Life”, która odbyła się w dniach 13 i 14 listopada 2023 roku w budynku Concordia Design. Wzięli w niej udział znamienici naukowcy z Polski i ze świata, zajmujący się badaniem życia na różnych poziomach organizacji. Konferencja podzielona została na sześć sesji:

 • Life at the molecular level (Życie na poziomie molekularnym) –  prowadzący: Jacek Kolanowski, wykładowcy: Jonas Ries, Magda Konarska, Sebastian Glatt, Maksim Serdakov, Marta Szabat
 • Life at the single cell level (Życie na poziomie pojedynczych komórek) – prowadząca: Paulina Jackowiak, wykładowcy: Nikolaus Rajewsky, Bożena Kamińska-Kaczmarek, Agnieszka Chacińska, Agnieszka Ciesielska, Paweł Świtoński
 • Life at the organismal level  (Życie na poziomie organizmu) – prowadzący: Michał Jasiński, wykładowcy: François Chaumont, Ewelina Knapska, Wojciech Pokrzywa, Savani Anbalagan, Łukasz Przybył
 •  Life at the population level (Życie na poziomie populacji)  prowadząca: Luiza Handschuh, wykładowcy: Liran Shlush, Tomasz Grzybowski, Krzysztof Pyrć, Piotr Ziółkowski, Katarzyna Klonowska
 • Synthetic life (Syntetyczne życie) – prowadząca: Marta Olejniczak, wykładowcy: Andrzej Dziembowski, Małgorzata Borowiak, Marcin Drąg, Katarzyna Tutak, Emilia Iłowska
 • Digital and virtual life (Życie cyfrowe i wirtualne) prowadzący: Tomasz Piontek, wykładowcy: Rossen Apostolov, Aleksandra Pękowska, Cezary Kępka, Jacek Kwieciński, Mariusz Kruk, Derek Groen, Alexander Zelenka Martin

Nie zabrakło również akcentu artystycznego – pierwszy dzień konferencji zakończył się występem Poznańskiego Chóru Kameralnego Polskiej Akademii Nauk, działającego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN od 2011 r. pod kierownictwem dr Alicji Szelugi.

Skip to content