Informujemy, że 121. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN odbędzie się w środę 30 września 2020 r.

 Posiedzenie Rady Naukowej 

08 września 2020
Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres