Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Informujemy, że 124. plenarne posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN odbędzie się w środę 23 czerwca 2021 r.
 

Posiedzenie Rady Naukowej

30 kwietnia 2021