Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dołączyło do IBM Quantum Network

4 lutego, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, została podpisana umowa, na mocy której w Poznaniu powstanie pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej węzeł obliczeń kwantowych , tzw. hub kwantowy. Dzięki przystąpieniu PCSS do IBM Quantum Network polscy naukowcy będą mieli dostęp do niezwykle wydajnych komputerów kwantowych w Stanach Zjednoczonych. Zasoby te posłużą do prowadzenia złożonych obliczeń i symulacji. Będzie je można wykorzystać również na potrzeby cyberbezpieczeństwa i sztucznej inteligencji, która odgrywa coraz większą rolę nie tylko w badaniach naukowych, ale także  w medycynie, przemyśle czy ekonomii.  

Inicjatywa jest finansowana dotacją celową Prezesa Rady Ministrów ze środków będących w dyspozycji Ministra Cyfryzacji. Jej koszt wyniesie około 5 milionów złotych.

Skip to content