Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych

dr Łukasz Przybył

Kierownik Pracowni

lprzybyl@ibch.poznan.pl
tel. 
61 8291912

 • in vivo,
 • mysz,
 • szczur,
 • organizmy modelowe,
 • hodowla,
 • fenotyp,
 • chirurgia,
 • odporność

Słowa kluczowe

 • Pracownia korzysta z infrastruktury Zwierzętarni CZT UAM (klatki IVC, autoklawy, stoły operacyjne, parowniki do anestezji wziewnej)

  narzędzia chirurgiczne

Wyposażenie

 • Zadora J, Singh M, Herse F, Przybyl L, Haase N, Golic M, Yung HW, Huppertz B, Cartwright JE, Whitley G, Johnsen GM, Levi G, Isbruch A, Schulz H, Luft FC, Müller DN, Staff AC, Hurst LD, Dechend R, Izsvák Z. Disturbed Placental Imprinting in Preeclampsia Leads to Altered Expression of DLX5, a Human-Specific Early Trophoblast Marker. Circulation. 2017 

 • Ibrahim T*, Przybyl L*, Harmon AC, Amaral LM, Faulkner JL, Cornelius DC, Cunningham MW, Hünig T, Herse F, Wallukat G, Dechend R, LaMarca B. Proliferation of endogenous regulatory T cells improve the pathophysiology associated with placental ischaemia of pregnancy. Am J Reprod Immunol. 2017 

Wybrane publikacje

 • Wpływ normalnej i zmutowanej ataksyny 3 na układ odpornościowy w kontekście patogenezy ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3. NCN - MINIATURA 3

Projekty badawcze

Pracownia Modelowych Organizmów Ssaczych zajmuje się kompleksowym przeprowadzaniem doświadczeń na zwierzętach. Oferujemy pomoc w takich aspektach pracy naukowej jak:

 • zaplanowanie wydatków we wnioskach grantowych

 • zaprojektowanie doświadczeń i odpowiednich grup eksperymentalnych zgodnie z zasadą 3R i ARRIVE

 • pozyskanie odpowiednich zgód od Lokalnej Komisji Etycznej, Ministerstwa Środowiska, Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego

 • organizacja transportu zwierząt eksperymentalnych

 • pozyskania odpowiednich zgód do korzystania ze Zwierzętarni

 • szkolenia z podstawowych technik pracy na zwierzętach

 • prowadzenie kolonii myszy transgenicznych lub typu dzikiego

 • pozyskanie materiału embrionalnego na odpowiednich stadiach rozwoju

 • iniekcje domięśniowe, dootrzewnowe, podskórne i domózgowe

 • mikrochirurgia

 • perfuzje myszy, ważenie organów oraz pobór krwi i tkanek

 • prowadzenie bazy danych kolonii myszy

 • prowadzenie dzienników doświadczeń

 • podstawowe obserwacje behawioralne i opieka pooperacyjna 

 • digitalizacja danych, tworzenie wykresów i analiza statystyczna danych pozyskanych w trakcie przeprowadzania doświadczenia

 • dogłębna analiza immunofenotypu myszy za pomocą cytometrii przepływowej

 • organizacja włączenia do doświadczeń infrastruktury Zwierzętarni CZT UAM, w którą wchodzą, m.in. tomograf komputerowy, system wizualizacji przyżyciowej PhotonImager, badania zdolności kognitywnych IntelliCage i motorycznej PhenoMaster ActiMot2, badania hematologiczne i biochemiczne z krwi, klatki metaboliczne

Oferta

Działalność badawcza

mgr inż. Ewa Karpińska

biolog

Pracownicy naukowi

inż. Dorota Wronka

biolog

Krystian Bocian

biolog