Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Maciej Antczak (Zakład Bioinformatyki) otrzymał Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych PAN za wybitne osiągnięcia naukowe. Nagroda przyznana została za cykl 11 prac przedstawiający efektywne algorytmy i metody dla wyzwań bioinformatyki strukturalnej.

Serdecznie gratulujemy

 Prof. Maciej Antczak laureatem nagrody naukowej Wydziału IV PAN

24 listopada 2020