Prof. Marek Figlerowicz patronem honorowym II francusko-polskiego Kongresu Chemicznego

W dniach 28-31 sierpnia 2023 roku, w National Superior School of Chemistry w Montpellier, odbył się II Francusko-Polski Kongres Chemiczny. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej oraz National School of Chemistry Montpellier.

Wśród prelegentów znaleźli się znani uczeni z Polski i Francji, m.in. prof. Artur Ciesielski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, University of Strasbourg), prof. Karol Grela (Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej PAN), prof. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska), prof. Guillaume Maurin (University of Montpellier), prof. Miłosz Pawlicki (Uniwersytet Jagielloński), oraz prof. Sebastien Ulrich (The French National Centre for Scientific Research). Rektor UAM, prof. Bogumiła Kaniewska, wygłosiła mowę końcową.

Kongres miał na celu promowanie nauki polskiej we Francji, upowszechnienie dokonań polskich i francuskich grup badawczych oraz poszukiwanie nowych płaszczyzn do współpracy. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 120 naukowców z Polski i Francji. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN reprezentowała dr Agnieszka Belter pełniąca funkcję członka komitetu organizacyjnego.

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Ambasador RP w Paryżu, Ambasador Francji w Polsce, Dyrektor Instytutu Francuskiego w Polsce, Dyrektor Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS), Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Paryżu, Przewodniczący Komisji Nauk Chemicznych o/PAN oraz Rektorzy: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu we Wrocławiu, Uniwersytetu w Gdańsku, Uniwersytetu w Łodzi.

Szczegółowe informacje dotyczące kongresu można znaleźć na stronie: https://frpochco.web.amu.edu.pl/

Skip to content