Prof. Marta Szachniuk w Radzie Kuratorów Wydziału IV Polskiej Akademii Nauk

Profesor Marta Szachniuk została wybrana do Rady Kuratorów Wydziału IV (Nauk Technicznych) Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2023-2026. Do obowiązków Rady Kuratorów należy podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących działalności Wydziału, m.in. przeprowadzanie oceny okresowej instytutów oraz konkursów na dyrektorów tych placówek. Kadencja władz trwa 4 lata.

Skip to content