Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Z przyjemnością informujemy, że prof. dr hab. Tomasz Twardowski (Zakład Biosyntezy Białka) został powołany na Honorowego Przewodniczącego Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

Serdecznie gratulujemy!

 Prof. Tomasz Twardowski Honorowym Przewodniczącym Komitetu Biotechnologii PAN

14 grudnia 2020