Profesor Pachulska-Wieczorek kierowniczką projektu Pathfinder Open

Europejska Rada do Spraw Innowacji (European Innovation Council) opublikowała wyniki konkursu Pathfinder Open. Spośród 868 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 56 projektów, w tym projekt “Yeast cell factory for mRNA bioproduction” (YSCRIPT), który został złożony przez CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (lider). Projekt będzie realizowany w konsorcjum z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, a kierowniczką projektu z ramienia Instytutu została dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, prof. ICHB PAN.

Program Pathfinder EIC wspiera wizjonerskie myślenie, które może otworzyć drogę ku nowym, potężnym technologiom. Projekty najczęściej realizowane są w konsorcjach obejmujących partnerów z co najmniej trzech różnych krajów, a wnioskodawcami są naukowcy, badacze-przedsiębiorcy oraz organizacje badawcze zajmujące się zaawansowanymi technologiami.

Skip to content