Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN zaprasza naukowców posiadających stopień doktora lub równoważny do aplikowania w ramach prestiżowego programu stypendialnego PASIFIC.

Program PASIFIC (Polish Academy of Sciences' Individual Fellowships: Innovation & Creativity) został uruchomiony przez Polską Akademię Nauk i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach MSCA COFUND. Jego celem jest umożliwienie 50 wyróżniającym się naukowcom dowolnej narodowości odbycie dwuletnich pobytów naukowych w instytutach Polskiej Akademii Nauk. Stypendyści programu PASIFIC zostaną wyłonieni w dwóch konkursach. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się już 15 marca i potrwa do 30 czerwca 2021 r.

Stypendyści będą mieli swobodę wyboru obszaru badawczego, instytutu przyjmującego oraz opiekuna naukowego. Lista opiekunów naukowych z naszego Instytutu dostępna jest tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu dostępne są na stronie programu PASIFIC.

 


Do pobrania:

•    PASIFIC - ulotka informacyjna

•    PASIFIC - plakat
 

Program stypendialny PASIFIC

02 lutego 2021