Projekty badawcze

Podstawowym źródłem finansowania działalności naukowo-badawczej Instytutu są projekty badawcze zdobywane w otwartych konkursach polskich i zagranicznych. Do instytucji finansujących badania prowadzone w ICHB PAN należy Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, European Molecular Biology Organization i wiele innych. 

Projekty PCSS

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter