Przyznano nowe kategorie naukowe

Minister Edukacji i Nauki podjął decyzję w sprawie kategoryzacji krajowych jednostek naukowych. Zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami przyznane zostały kategorie naukowe (A+, A, B+, B albo C) osobno w każdej dyscyplinie uprawianej w ocenianych jednostkach. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN poddał się kategoryzacji w trzech dyscyplinach.  W dyscyplinie nauki biologiczne, w której działalność prowadzi zdecydowana większość naukowców ICHB PAN, Instytut uzyskał kategorię A+. W pozostałych dwóch dyscyplinach uprawianych w naszej Jednostce tj.: nauki chemiczne oraz informatyka techniczna i telekomunikacja uzyskaliśmy kategorię 𝐀.

Ocenie podlegały osiągnięcia naukowe z lat 2017-2021. Pod uwagę wzięto szczególnie jakość publikacji oraz realizowanych projektów badawczych. Ogromne znaczenie miał także wpływ prowadzonych badań na gospodarkę i społeczeństwo.

Wyniki kategoryzacji to ogromny sukces wszystkich pracowników ICHB PAN oraz motywacja i zobowiązanie do dalszych działań.  

Skip to content