Publikacja z ICHB PAN na okładce „Nucleic Acids Research”

Prof. Agnieszka Kiliszek, dr Leszek Błaszczyk, dr Magdalena Bejger oraz prof. Wojciech Rypniewski (wszyscy z Zakładu Struktury i Funkcji Biomolekuł ICHB PAN) są autorami artykułu „Broken symmetry between RNA enantiomers in a crystal lattice”” (Nucleic Acids Research, 49, 12535–12539, 2021, https://doi.org/10.1093/nar/gkab480).

Wszystko co żyje, zbudowane jest z aminokwasów (składników białek) o konfiguracji L i cukrów (w tym reszty D-rybozy i D-deoksyrybozy w nukleotydach i kwasach nukleinowych) o konfiguracji D.  Symetryczne, lustrzane wersje tych cząsteczek są chemicznie ekwiwalentne, ale w biologii są bardzo rzadkie, a jeśli występują, to pełnią zwykle zupełnie inne funkcje niż ich standardowe odpowiedniki. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak na bardzo wczesnym etapie powstawania życia na Ziemi mogło dojść do złamania symetrii, co doprowadziło do zdominowania wszystkich znanych układów biologicznych przez L-aminokwasy i D-cukry. Praca naukowców z Zakładu Struktury i Funkcji Biomolekuł ICHB PAN została wyróżniona przez redakcję czasopisma umieszczeniem ilustracji będącej jej zapowiedzią na przedniej okładce.

Skip to content