Członkowie Rady Naukowej

CZŁONKOWIE Z ICHB PAN

CZŁONKOWIE ZEWNĘTRZNI

Prof. dr hab. Ryszard Adamiak

Dr Joanna Banasiak
przedstawiciel adiunktów

Prof. dr hab. Jan Barciszewski

Dr hab. Kamila Bąkowska-Żywicka, prof. ICHB

Dr hab. Paweł Bednarek, prof. ICHB

Prof. dr hab. Jacek Błażewicz
członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Jerzy Boryski

Dr hab. Marcin Chmielewski, prof. ICHB

Prof. dr hab. Jerzy Ciesiołka

Dr hab. Mariola Dutkiewicz

Dr hab. Maciej Figiel, prof. ICHB

Prof. dr hab. Marek Figlerowicz

Prof. dr hab. Zofia Gdaniec

Dr hab. Michał Jasiński, prof. ICHB

Prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Kierzek

Prof. dr hab. Ryszard Kierzek

Prof. dr hab. Piotr Kozłowski

Prof. dr hab. Adam Kraszewski

Dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB

Prof. dr hab. Andrzej B. Legocki
członek rzeczywisty PAN

Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB

Dr Julia Misiorek
przedstawiciel adiunktów

Dr hab. Marta Olejniczak, prof. ICHB

Dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB

Dr hab. Katarzyna Rolle, prof. ICHB

Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski

Dr hab. Michał Sobkowski, prof. ICHB

Prof. dr hab. Jan Węglarz
członek rzeczywisty PAN

Mgr Marta Wojnicka
przedstawiciel doktorantów

Dr hab. Eliza Wyszko, prof. ICHB

 

 

 

Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Warszawa
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska
członek korespondent PAN
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Marcin Drąg
Wydział Chemii, Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

Prof. dr hab. Jacek Gawroński
członek korespondent PAN
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań


Dr hab. Magdalena Konarska
członek korespondent PAN
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Izabela Makałowska
Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Wydział Chemii oraz Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Dr hab. Jan Milecki
Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Prof. dr hab. Barbara Nawrot
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak
członek korespondent PAN
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,

Prof. dr hab. Grażyna Stochel
członek korespondent PAN
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Adam Szewczyk
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Prof. dr hab. Michał Witt
Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

Prof. dr hab. Bogdan Wolko
Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa

 

Rada Naukowa kadencji 2019-2022

prof. dr hab.
Andrzej B. Legocki
,
członek rzeczywisty PAN, Poznań

 

Przewodniczący
Rady Naukowej

 

prof. dr hab.
Ryszard W. Adamiak,

ICHB PAN
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej

 

 

prof. dr hab. Adam Szewczyk, Instytut Biologii Doświadczalnej
im. M. Nenckiego PAN, Warszawa


 

Zastępca Przewodniczącego
Rady Naukowej

 

 

dr Joanna Banasiak
ICHB PAN, Poznań

 Sekretarz

 

 

Współpraca

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres