Rozpoczęcie realizacji grantu dr. Volodymyra Cherkasa

Dr Volodymyr Cherkas z Pracowni Testów i Obrazowania Molekularnego we współpracy z naukowcami z Ukrainy rozpoczął realizację projektu pt. „Nanoscale Hippocalcin Signaling in Long-Term Depression in Norm and Primary Dystonia”. Badania prowadzone w ramach tego projektu pozwolą na poznanie molekularnych mechanizmów sygnalizacyjnych, zaburzonych w przebiegu dystonii torsyjnej typu 2 (DYT2), choroby genetycznej wywołanej mutacją w genie HPCA. W czasie realizacji projektu wykorzystane zostaną różnorodne, zaawansowane techniki badawcze, począwszy od nanoskopii Minflux i super-rozdzielczej mikroskopii SIM do przyżyciowego badania komórek, po symulacje molekularne in-silico.

Projekt dr. Cherkasa uzyskał finansowanie Polskiej Akademii Nauk i Narodowej Akademii Nauk USA, jako jeden z 18 projektów z różnych dyscyplin naukowych, takich jak astronomia, nauki o środowisku, matematyka, psychologia, nauki o materiałach i inżynieria, rolnictwo, nauki biomedyczne, fizyka i chemia. Celem wparcia finansowego jest zapewnienie wybitnym ukraińskim naukowcom stabilnych warunków do prowadzenia badań, które w przyszłości pomogą w odbudowie nauki na Ukrainie.

Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w prowadzeniu badań!

Skip to content