Sesja sprawozdawcza z działalności naukowej ICHB PAN w roku 2023

23 maja br. odbyła się sesja sprawozdawcza z działalności naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w roku 2023, na której obecni byli pracownicy Instytutu oraz członkowie Rady Naukowej ICHB PAN. W sesji wzięła również udział prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska jako przedstawiciel Rady Kuratorów Wydziału II Polskiej Akademii Nauk.

W pierwszej część spotkania, Dyrektor ICHB PAN, dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB PAN zaprezentowała raport przedstawiający aktywności i dokonania pracowników Instytutu w poprzednim roku. Następnie dr Cezary Mazurek, Pełnomocnik Dyrektora ICHB PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego streścił działania PCSS w tym samym okresie.

W kolejnej części przedstawione zostały najlepsze prace eksperymentalne oraz przeglądowe Instytutu opublikowane w 2023 roku, jak również wyróżnione prace doktorskie, nominowane do Nagrody Dyrektora przez Zespół doradczy Dyrektora ICHB PAN ds. Premiowania Osiągnięć Publikacyjnych i Nagradzania Najlepszych Publikacji i Rozpraw Doktorskich. Nagrodzono następujące prace:

Najlepsza publikacja eksperymentalna

“Genetic history of East-Central Europe in the first millennium CE”, I. Stolarek, M. Zenczak, L. Handschuh, A. Juras, M. Marcinkowska-Swojak, A. Spinek, A. Debski, M. Matla, H. Kocka-Krenz, J. Piontek, Polish Archeogenomics Consortium, M. Figlerowicz*, Genome Biology, 24, 173 (2023)

Najlepsza publikacja przeglądowa

“Specialized metabolites as versatile tools in shaping plant–microbe associations”, G. Singh, H. Agrawal, P. Bednarek*, Molecular Plant, 16, 122-144 (2023)

Najlepsza rozprawa doktorska

dr Carolina Sofia Pereira Roxo, “Investigations on structural and physicochemical features potentially correlated with G-quadruplexes antiproliferative activity”, promotor: prof. dr hab. Anna Pasternak, promotor pomocniczy: dr Weronika Kotkowiak

Sesji sprawozdawczej towarzyszyła sesja posterowa, na której zaprezentowane zostały wyniki badań wszystkich Zakładów oraz Pracowni Specjalistycznych. Spośród 57 posterów, w drodze głosowania, w którym wzięli udział wszyscy pracownicy Instytutu, wyłoniono dwa najlepsze, których autorzy otrzymają nagrodę w postaci sfinansowania przez Instytut wyjazdu na wybraną konferencję naukową.

Zwycięskie postery:

Aleksandra Pawłowicz, Ewa Połomska, Julia Wieruszewska, Witold Andrałojć, “Measurements of metal ion binding to DNAzyme 8 17”.

Maciej K. Nowak, Aleksandra Pawela, Michał Jasiński, Joanna Banasiak, “New mechanisms determining MFT-mediated sensitivity to abscisic acid during the germination of Medicago truncatula seeds”.

Na zakończenie sesji sprawozdawczej nagrodzono również wyróżnione eseje na temat RNA przygotowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej: Grażynę Adamek, Martę Sztacherę, Adriana Tiré, Angelikę Romanowską-Andrzejewską, Mariannę Śmiełowską i Paulinę Borysiuk.  

Skip to content