Spotkanie Świąteczne ICHB PAN

W środę 20.12.2023 r. odbyło się tradycyjne spotkanie podsumowujące mijający rok dla wszystkich Pracowników, Doktorantów i Emerytów Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Pani Dyrektor, dr hab. Luiza Handschuh, prof. ICHB PAN, w swoim pierwszym wystąpieniu z takiej okazji złożyła wszystkim serdeczne życzenia i podkreśliła wkład pracowników Instytutu w jego rozwój.

Pani Dyrektor osobiście wręczyła podziękowania tym osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się swoją pracą na rzecz Instytutu oraz dodatkową aktywnością w roku 2023. W pierwszej kolejności podziękowała członkom Komisji Socjalnej, Annie Teubert (przewodniczącej), Dorocie Magner, Agnieszce Szczepańskiej, Monice Sosnowskiej, Rafałowi Szpilerowi i Marcinowi Uryzajowi za ich zaangażowanie i nieoceniony wkład pracy w działania na rzecz licznej społeczności pracowników ICHB PAN i PCSS.  Pamiątkowe dyplomy otrzymali także:

– Katarzyna Chojnacka – za udział w organizacji seminariów gości zagranicznych, działania na rzecz upowszechniania nauki oraz wsparcie pracowników obcjojęzycznych w meandrach polskiej rzeczywistości;

– dr hab. Kamilla Grzywacz, prof. ICHB PAN – za działalność charytatywną i prospołeczną na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Słoneczko” i Fundacji “Uśmiech Nadziei Dzieciom”;

– doktoranci i pracownicy Zakładu Biomolekularnego NMR, Amadeusz Woś, Aleksandra Pawłowicz,  Karolina Zielińska i Mikołaj Podlewski – za przeprowadzenie zbiórki charytatywnej na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Poznaniu;

– dr hab. Jacek Kolanowski – za aktywną działalność organizacyjną na rzecz Centrum Biologii Chemicznej ICHB PAN, Akademii Młodych Uczonych oraz środowiska naukowego w Polsce;

– dr Mariia Dekaliuk – za zaangażowanie i bezinteresowną pomoc w pracach Sekretariatu Naukowego.

Spotkanie świąteczne było również okazją do wyróżnienia  pracowników obchodzących w tym roku okrągłe jubileusze pracy w ICHB PAN:  pani mgr Iwony Gawrońskiej (50 lat pracy), panów dr Jana Podkowińskiego i dr Mariusza Popendy (40 lat pracy) oraz dr hab. Małorzaty Giel-Pietraszuk, prof. ICHB PAN (35 lat pracy).

Podczas spotkania wspomniano także tegoroczne awanse naukowe oraz nagrody uzyskane przez  pracowników Instytutu. W roku 2023, w ICHB PAN stopień doktora otrzymało aż 21 doktorantów. Jest to rekordowy wynik w historii Instytutu. Dr hab. Jacek Kolanowski oraz dr hab. Agata Tyczewska, prof. ICHB PAN uzyskali stopień doktora habilitowanego, natomiast prof. dr hab. Annie Pasternak nadano tytuł profesora.

Wydarzenie zwieńczył występ Poznańskiego Chóru Kameralnego PAN pod kierownictwem dr Alicji Szelugi oraz symboliczny poczęstunek w holu głównym.\

Skip to content