Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Zespół naukowczyń i naukowców z ICHB PAN, przy współpracy z polskimi przedsiębiorstwami, stworzył test różnicujący COVID-19 i grypę - MediPAN-COVID+Flu. Test był konsultowany z ekspertami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny na każdym etapie tworzenia.

MediPAN-COVID+Flu jest bardzo szybkim i wiarygodnym narzędziem, pozwalającym na odróżnienie, czy badany pacjent jest zakażony wirusem SARS-CoV-2, czy wirusem grypy i pozwala na wykrywanie obu wirusów niezależnie od ich wariantów. Pomimo pojawiających się mutacji test jest w stanie wykryć wirusa grypy A i B, grypę pandemiczną, ale, co bardzo ważne, także różne warianty genetyczne wirusa SARS-CoV-2, w tym opisany w ostatnich dniach wariant VUI‑202012/01 znany jako mutacja angielska.

MediPAN-COVID+Flu jest zintegrowanym testem genetycznym, który wykrywa dwa wirusowe geny SARS-CoV-2, grypę A i B w jednej reakcji. Utrzymuje wysoką wiarygodność reakcji wykrywających wirusy (>99%) i został tak zaprojektowany, aby omijać miejsca w wirusie, gdzie dochodzi do największej liczby mutacji. Test MediPAN-COVID+Flu jest nakierowany na powiększające się zagrożenie epidemiczne i powstawanie nowych mutacji wirusa SARS-CoV-2 oraz pojawiających się coraz częściej współistniejących infekcji COVID-19 i grypy.

Test różnicujący COVID-19 i grypę 

23 grudnia 2020