Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Narodowe Centrum Nauki opublikowało wyniki konkursu MINIATURA 4. Finansowanie w wysokości ok. 50 000 zł na pojedyncze działania naukowe otrzymało troje naukowców ICHB PAN:

  • dr Grzegorz Figura (Zakład Biotechnologii Medycznej),
  • dr Dorota Jakubczyk (Zakład Sond Molekularnych i Proleków),
  • dr Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska (Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych).
     

Więcej informacji (w tym pełna lista laureatów) dostępne na stronie NCN - https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/miniatura4
 

Troje naukowców z finansowaniem w ramach konkursu MINIATURA 4

16 grudnia 2020