Wizyta dr Gai di Timoteo w ICHB PAN i wręczenie dyplomów RNA Salon Poznań

W dniach 18-19 stycznia br. w Instytucie gościła dr Gaia di Timoteo z Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Wizyta odbyła się w ramach serii otwartych seminariów ICHB PAN oraz dobrze już zakorzenionego w poznańskim środowisku naukowym cyklu RNA Salon Poznań, na które zapraszani są goście spoza naszego instytutu. W piątek 19 stycznia dr di Timoteo wygłosiła wykład pt. „Role of m6A: From circRNA Metabolism in Cancer to Pathological Aggregation in ALS”, dotyczący roli modyfikacji adeniny w metabolizmie RNA oraz, w szerszym ujęciu, jej wpływu na proces nowotworzenia i stwardnienie zanikowe boczne. Program wizyty obejmował również spotkania z pracownikami, doktorantami i post-dokami z ICHB PAN oraz Wydziału Biologii UAM. Przed wykładem uhonorowano laureatów konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie oraz publikacje autorstwa studentów i doktorantów, zorganizowanego w ramach RNA Salon Poznań. Wśród laureatów znaleźli się Natalia Stępczak (praca licencjacka), Weronika Pawlik (praca magisterska), Bartosz Adamczyk (publikacja studenta) oraz Michał Żurkowski (publikacja doktoranta). Zapraszamy do śledzenia kolejnych wydarzeń organizowanych w ramach seminariów ICHB PAN i RNA Salon Poznań w zakładce Wydarzenia.

Dr di Timoteo w trakcie wykładu (fot. Z. Warkocki)
Laureaci konkursu w towarzystwie organizatorów
Skip to content