Wizyta dr Wojciecha Galeja

W dniach 24 i 25 listopada w Instytucie gościł dr Wojciech Galej z Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL, Grenoble, Francja). Dr Galej jest specjalistą w zakresie biologii i biochemii strukturalnej oraz mikroskopii elektronowej (cryo-EM). W trakcie wykładu dr Galej przedstawił wyniki swoich najnowszych badań dotyczących konformacji spliceosomu na wczesnych etapach składania mRNA. Następnie pokazał w jaki sposób inny kompleks, zwany integratorem, uczestniczy w przedwczesnej terminacji transkrypcji. . Zarówno spliceosom jak i  integrator są makromolekularnymi kompleksami składającymi się z wielu białek (a w przypadku spliceosomu także RNA), których struktury podlegają dynamicznym zmianom. Rozwój w ostatnich latach metody cryo-EM umożliwił wizualizację takich dynamicznych stanów pozwalając wyjaśniać mechanizmy skomplikowanych procesów komórkowych. W trakcie wizyty dr Galej odbył sześć spotkań z 7 naukowcami z ICHB PAN oraz innych poznańskich jednostek naukowych.

Dr Galej (w środku) w towarzystwie lokalnych naukowców: dr hab. K. Brzezińskiego (moderatora wykładu i dyskusji) oraz dr hab. Z. Warkockiego (zapraszającego i organizatora wizyty).
Skip to content