Wizyta licealistów w ICHB PAN

5 maja bieżącego roku nasz Instytut odwiedzili uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego Fundacji Ekos z Swarzędza. W czasie wizyty uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu, z którego dowiedzieli się w jaki sposób można poznać sekwencje DNA lub RNA i jakie konsekwencje dla funkcjonowania komórek lub organizmów mogą nieść mutacje genetyczne. W drugiej części spotkania uczniowie wykonali eksperyment, który polegał na pocięciu plazmidu kilkoma enzymami restrykcyjnymi i wizualizacji produktów reakcji za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym. Zajęcia dla nich przygotował i przeprowadził dr Arkadiusz Kajdasz z Zakładu Metabolizmu RNA. Dla większości uczestników zajęć był to pierwszy kontakt z laboratorium biologii molekularnej, który niewątpliwie ożywił wiedzę zdobywaną na lekcjach biologii. Mamy nadzieję, że w przyszłości uczniowie będą chętnie do nas wracali. Tym bardziej, że dotychczasowe eksperymenty wyszły im perfekcyjnie.

Skip to content